EPSV Lanaur: resultados febrero 2020

El impacto del coronavirus en los mercados ha afectado directamente a nuestras Lanaur aunque en ambas contamos con una cobertura para paliar el impacto. En Lanaur HIRU, además, una bajada de precios en los mercados nos abarata la toma de posiciones para incrementar la exposición a renta variable definida en nuestra estrategia a largo plazo.

Al inicio del mes de marzo las correcciones  y la volatilidad siguen siendo los protagonistas, veremos cómo evoluciona…

Entretanto los resultados al cierre de febrero son los siguientes:

 • Lanur BAT: -1,62%
 • Lanaur HIRU: -2,28%
 • IPC (eus): -1,00% enero

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko otsaileko emaitzak

Koronabirusak merkatuetan izan duen inpaktuak eragin zuzena izan du gure Lanaurretan, nahiz eta bietan inpaktua arintzeko estaldura bat dugun. Lanaur HIRUn, gainera, merkatuetan prezioak jaisteak posizioak hartzea merkatzen digu, epe luzerako gure estrategian zehaztutako errenta aldakorrarekiko esposizioa handitzeko.

Martxoaren hasieran zuzenketak eta bolatilitatea dira oraindik protagonista, ikusiko dugu nola doan hilabetea …

Bien bitartean, hauek dira otsaila ixtean lortutako emaitzak:

 • Lanaur BAT: -%1,62
 • Lanaur HIRU: -%2,28
 • KPI (eus): -%1,00 urtarrila

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados enero 2020

Nuestro analista de cabecera parece más preocupado por la falta de nieve que por los mercados.

Comenzamos el año con un ligero retroceso en las rentabilidades de nuestra Lanaur. Algunos dicen que para coger impulso ya que los mercados de renta variable que dieron un ligero paso atrás en enero a mediados de febrero ya acumulan subidas cercanas al 4%. Veremos cómo va evolucionando el año.

Entretanto los resultados al cierre de enero son los siguientes:

 • Lanur BAT: -0,25%
 • Lanaur HIRU: -0,11%
 • IPC (eus): -1,00%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko urtarrileko emaitzak

Oraingoz gure goiburuko analista kezkatuago dago elur faltarekin, merkatuen bilakaerarekin baino.

Urtea gure Lanaurretako errentagarritasunetan atzerakada txiki batekin hasi dugu. Batzuek diotenez, bultzada hartzeko, urtarrilean atzerapauso txiki bat eman zuten errenta aldakorreko merkatuek %4 inguruko igoerak pilatu bait dituzte dagoeneko. Ikusiko dugu zer bilakaera duen urteak.

Bien bitartean, hauek dira urtarrila ixtean lortutako emaitzak:

 • Lanur bat: -%0,25
 • Lanaur hiru: -%0,11
 • KPI (eus): -%1,00

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados 2019

Un año más, al cierre del ejercicio, hemos preparado un comentario algo más completo que la entrada mensual habitual. Puede consultarse el de cada EPSV pinchando en su imagen.

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2019ko emaitzak

Aurten ere, urtea amaitu ondoren, ohiko hilabeteroko iruzkina baino zabalagoa den informazio orrialde bat prestatu dugu. BGAE bakoitzekoa bere irudia sakatuz kontsultatu daiteke.

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados diciembre 2019

Ya hemos cerrado 2019 sin sobresaltos en el último trimestre y con la mejor rentabilidad de los últimos 5 años en ambas Lanaur. 

En breves fechas publicaremos un resumen más detallado.

Mientas tanto, la rentabilidad de nuestras Lanaur en 2019:

 • Lanaur BAT: 5,00%
 • Lanaur HIRU: 5,99%
 • IPC Euskadi: 1,4% (nov.)

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2019ko abenduko emaitzak

2019a azken hiruhilekoan gorabeherarik gabe itxi dugu, eta azken 5 urteetako errentagarritasunik onenarekin bi Lanaurretan.

Egun batzuetara laburpen zehatzagoa argitaratuko dugu.

Bien bitartean, 2019ko gure Lanaurreren errentagarritasuna:

 • Lanaur BAT: %5,00
 • Lanaur HIRU: %5,99
 • KPI Euskadi: %1,4 (aza.)

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Aportaciones voluntarias a Lanaur HIRU

Una vez cumplido el último requisito normativo (con la firma el pasado 11 de noviembre de un acuerdo con Kutxabank) los socios activos de Lanaur HIRU ya tienen la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias.

El formato es el siguiente:

 • Aportación mensual del 4% del salario base del socio, con el tope de la aportación que realice la empresa.
 • Alta y baja de la orden una vez al año. Solo podrá formularse una única orden de suspensión de las aportaciones dentro del año natural.

Para solicitar el alta o la baja de la aportación voluntaria debe rellenarse el siguiente formulario y enviar la copia impresa firmada a Administración RRHH.

Recordatorio:

Recordad que la EPSV Lanaur no recoge en sus estatutos la posibilidad de un rescate por antigüedad pasados diez años.

 

                          HISTORIA RECIENTE:

 • 2013: PK firma un acuerdo para duplicar la aportación de la empresa.
 • 2017: PK promueve la reforma de estatutos de las Lanaur para, entre otras cosas, permitir las aportaciones voluntarias.
 • 2019: El Gobierno Vasco aprueba la reforma de estatutos.
 • 2019: PK firma un acuerdo con Kutxabank para resolver la última traba normativa para la realización efectiva de las aportaciones voluntarias.

 

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Borondatezko ekarpenak Lanaur HIRUra.

Behin azken baldintza arauemailea beteta, azaroaren 11ko Kutxabankekin sinatutako akordioaren bitartez, Lanaur HIRUko bazkide aktiboek borondatezko ekarpenak egiteko aukera dute dagoeneko.

Formatua honako hau da:

 • Bazkidearen oinarrizko soldataren %4ko hileko ekarpena, enpresak egiten duen ekarpenaren mugarekin.
 • Aginduaren alta eta baja urtean behin. Ekarpenak urte naturalaren barruan eteteko agindu bakarra eman ahal izango da.

Borondatezko ekarpenen alta edo baja eskatzeko, inprimaki hau bete eta sinatutako kopia bidali behar da Giza Baliabideen Administraziora.

Oroigarria:

Gogoratu Lanaur BGAEak bere estatutuetan ez duela jasotzen hamar urte igarotakoan antzinatasunagatiko erreskatea egiteko aukera.

AZKEN URTEETAN:

 • 2013: PKk akordio bat sinatu zuen enpresaren ekarpena bikoizteko.
 • 2017: PKk Lanaurren estatutuen erreforma sustatzen du, besteak beste, borondatezko ekarpenak ahalbidetzeko.
 • 2019: Eusko Jaurlaritzak estatutuen erreforma onartu zuen.
 • 2019: PKk akordio bat sinatu zuen Kutxabankekin, borondatezko ekarpenak egiteko azken arau-oztopoa konpontzeko.
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario