Hazia

2021eko abendua: Urte amaierako rallya + errentagarritasunaren jatorria.

Erabaki egokiak hartzeko informazio egokia edukitzea nahitaezkoa denez, hilabetero errentagarritasun buletin bat argitaratzen dugu eta txosten zabalago bat gaurkotasunak hala eskatzen duenean.

Diciembre 2021: Rally de final de año + origen de la rentabilidad.

La información es vital para poder tomar buenas decisiones, por ello elaboramos boletines mensuales de rentabilidad e informes  más amplios cuando la actualidad lo precisa.