Lanaur HIRU: 2022ko maiatza – mayo 2022

Euskaraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko maiatza – mayo 2022

Zorua?

Burtsek lur-hartze leuna izan dute maiatzean, eta IBEXak bigarren hilabetez jarraian errentagarritasun positiboa izan du, nahiz eta aurten irabaziak izan dituen Europako indize bakarra izan.

Erakunde instituzional guztiak 2022-2024 aldirako hazkunde-aurreikuspenak beherantz berrikusten ari dira eta interes-tasei dagokienez, banku zentralek igoerekin jarraitzea aurreikusten da.

Maiatzeko itxierako emaitza: -%1,34

¿Suelo?

Las bolsas han aterrizado suavemente durante el mes de mayo y el IBEX se apunta su segundo mes consecutivo en positivo aunque es el único índice europeo con ganancias este año. 

Todos los organismos institucionales están revisando a la baja las perspectivas de crecimiento para el periodo 2022-2024. Respecto a los tipos de interés, la previsión es que continúen las subidas por parte de los bancos centrales.

Resultado a cierre de mayo: -1,34%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko apirila – abril 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko apirila – abril 2022

Zaparrada kudeatu

Errenta aldakorrean zaplasteko globala izan dugun beste hilabete bat, IBEXak izan ezik, % 1,65eko igoera txiki batekin itxi baitu apirila. Bestetik, errenta finkoa duten inbertsio-ibilgailuetako partaidetzen balioa zamatzen duten interes-tasen goranzko joerak jarraitzen du.

Errenta Aldakorrarekiko esposizioa murrizteko erabakiak beste egoera batean jaso genezaken kolpea arintzen ari da, eta Errenta Finkoan, berriz, agian erabakiak hartzeko unea iristen ari zaigu.

Apirileko ko itxierako emaitza: -%1,49

Gestionar el chaparrón

Otro mes de descalabro global en la renta variable, salvo el IBEX que cierra abril con una tímida subida del 1,65%. Por otro lado, sigue la tendencia alcista de los tipos de interés que lastran el valor de las participaciones en los vehículos de inversión con renta fija.

La decisión de reducir nuestra exposición a Renta Variable está amortiguando el impacto, mientras que en Renta Fija, tal vez está llegando el momento de tomar decisiones.

Resultado a cierre de abril: -1,49%

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko martxoa – marzo 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko martxoa – marzo 2022

Gerraren menpe

Martxoan zehar, hegakortasuna izan da joera nagusia. Errenta aldakorreko merkatuek portaera desberdina izan dute: Estatu Batuetan  eta Japonian susperraldi bat ikusi duten bitartean, Europan sufritzen jarraitzen dugu gerraren gertutasunaren eraginen ondorioz.

Susperraldi joera dagoela dirudien arren, gerraren ziurgabetasunak eta ekonomian duen eraginak merkatuen bilakaera baldintzatu dezakete denbora luzez.

Martxoko itxierako emaitza: -%1,25

Sigue la guerra

Durante el mes de marzo la tónica dominante ha sido la volatilidad. Los mercados de renta variable se han comportado de manera dispar: una cierta recuperación en EEUU y Japón mientras que Europa sigue sufriendo por la que tenemos montada en casa.

Aunque la tendencia parece que es la de la recuperación  las incertidumbres de la guerra y su impacto en la economía pueden condicionar la evolución de los mercados durante bastante tiempo.

Resultado a cierre de marzo: -1,25%

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko otsaila – febrero 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko otsaila – febrero 2022

Ukrania

Gatazka belikoak munduko burtsak astindu ditu, batez ere Europako merkatuak, non jaitsierak %14 eta %18 arteakoak izan diren plaza nagusietan. Horrek hasi berri dugun urterako ekartzen  digun ikuspegia  ez da batere ona.

Oraindik goiz bada ere, lehen kolpearen ondoren, espero dugu urtean zehar egoerak hobera egitea, batez ere ukrainarrena.

Otsaila itxierako emaitza: -%1,52

Ucrania 

El conflicto bélico ha lastrado las bolsas mundiales, y con mayor intensidad los mercados europeos donde las caídas se encuentran entre el 14% y el 18%  en las principales plazas. Esto abre unas perspectivas bastante poco halagüeñas para el año que acabamos de empezar.

Aunque todavía es pronto, esperamos que a lo largo del año la situación mejore, sobre todo la de los ucranianos.

Resultado a cierre de febrero: -1,52%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022 urtarrila – enero 2022

Historia errepikatzen da?

Urtea zurrunbilotsu hasi da errenta aldakorreko merkatuetan; beherakada orokorrak. Aldi berean, interes-tasek gora egin dute inflazio-tentsioei eusteko, eta, ondorioz, bonuen prezioak jaitsi egin dira.

Urte hasiera ahula, 2021ean bezala, berriro gora egiten saiatu beharko dugu.

Urtarrila itxierako emaitza: -%0,69

¿La historia se repite? 

Empieza el año con marejada en los mercados de renta variable; caídas generalizadas. A la vez repuntan los tipos de interés para contener las tensiones inflacionistas, que hacen caer los precios de los bonos.

Un comienzo de año flojo, como en 2021, que tendremos que intentar remontar de nuevo.

Resultado a cierre de enero: -0,69%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022 urtarrila – enero 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en Uncategorized | Deja un comentario