Lanaur: 2022 hauteskundeen emaitzak – resultados elecciones 2022

Gaur arratsaldean amaitu da Lanaur BAT eta Lanaur HIRU BGAEen Gobernu Organoak berritzeko hauteskunde prozesua. Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi.

Hauek izan dira emaitzak:

Esta tarde ha finalizado el proceso electoral para la renovación de los Órganos de Gobierno de las EPSV Lanaur BAT y Lanaur HIRU. Gracias a todos los que habéis participado.

Estos han sido los resultados:

Lanaur HIRU

 • PK: 241 votos (29%)
 • CCOO: 147 votos (18%)
 • ELA: 119 votos (14%)
 • LAB: 55 votos (7%)
 • ALE: 181 votos (22%)
 • Asprobank: 77votos (9%)
Asanbladako ordezkariak – Representantes en la Asamblea

Lanaur BAT

 • PK: 116 votos (26%)
 • CCOO: 23 votos (5%)
 • ELA: 18 votos (4%)
 • LAB: 26 votos (6%)
 • C.I.J.: 268 votos (59%)
Asanbladako ordezkariak – Representantes en la Asamblea

Bereziki eskerrak eman nahi dizkizuegu gugan konfiantza izan duzuenoi, eta Lanaurren PK-k egiten duen lana babestu duzuenoi.

Lanean jarraituko dugu zuen konfiantza merezi izaten jarraitzeko, modu eraikitzailean lan eginez bazkideen interesei lehentasuna emanez, gurea ahalik eta BGAErik onena izan dadin.

Queremos agradecer especialmente a los que habéis confiado en nosotros, y habéis apoyado el trabajo de PK en Lanaur.

Seguiremos trabajando para seguir mereciendo vuestra confianza, trabajando de manera constructiva para priorizar los intereses de los socios y hacer de la nuestra la mejor EPSV posible.

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko urria – octubre 2022

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko urria – octubre 2022

Interes tasen igoerak.

Banku zentralak inflazioaren aurka armamentu guztia ateratzeko prest daudela dirudi, eta horrek interes-tasa orokorrak igotzea dakar.

Hala eta guztiz ere, errenta aldakorrak ere igoera orokorrak izan ditu urrian, eta, ondorioz, hobetu egin da gure BGAEaren errentagarritasuna.

Ikusiko dugu zer bilakaera duten merkatuek urtearen amaiera hurbildu ahala, eta ea banku zentralek hartutako neurriek zein nolako ondorioak dituzten.

Urriaren amaneran errentagarritasuna: -%1,55

Subidas de tipos.

Los bancos centrales parecen dispuestos a sacar todo su armamento contra la inflación, lo que implica subidas de tipos de interés generalizadas. 

A pesar de ello, la renta variable también ha experimentado subidas generalizadas durante el mes de octubre que han venido a mejorar el liquidativo de nuestra EPSV.

Veremos cómo evolucionan los mercados según se acerque el final de año y si las medidas de los bancos centrales tienen los efectos deseados.

Rentabilidad a final de octubre: -1,55%

2012ko ekainaren 16an jarri genuen Lanaurreko bazkide guztien eskura lehen hileroko txostena www.pixkanakaskari.org webgunean.

Orduz geroztik, 125 hilabetez jarraian, errentagarritasunaz gain, beste gai garrantzitsu batzuen berri ematen jarraitu dugu, bazkideek zuen BGAEa, eskubideak eta estaldurak ahalik eta ondoen ezagut ditzazuen.

El 16 de junio de 2012 publicamos el primer informe mensual que pusimos a disposición de todos los socios de Lanaur en www.pixkanakakaskari.org

Desde entonces durante 125 meses consecutivos hemos seguido informando puntualmente, no solo de la rentabilidad sino también de otras cuestiones importantes para que los socios y socias tengáis el mejor conocimiento posible de vuestra EPSV, de vuestros derechos y de vuestras coberturas.

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko iraila – septiembre 2022

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko iraila – septiembre 2022

Urteko minimoak.

Merkatuetan atzeraldi ekonomikoarekiko beldurrak jarraitzen du, hileko azken astea bereziki zorigaiztokoa izan da, %3 inguruko beherakadekin Amerikako burtsetan, interes-tasek gora egiten jarraitzen duten bitartean.

Uste dugu gure BGAEaren estrategia egokia dela, jaitsiera arintzea lortuz, gure inguruko inbertsio-ibilgailuen artean baxuenen artean egonik.

Iraila amaierako errentabarritasuna: -%2,69

Mínimos del año.

Continúa el miedo a la recesión económica en los mercados, la última semana del mes ha sido especialmente desastrosa con caídas cercanas al 3% en las bolsas americanas, mientras que los tipos de interés siguen escalando.

Creemos que la estrategia de nuestra EPSV es la adecuada habiendo logrado amortiguar las caidas, que están entre las más bajas de los vehículos de inversión de nuestro entorno.

Rentabilidad a final de septiembre: -2,69%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko abuztua – agosto 2022

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko abuztua – agosto 2022

Ziurgabetasuna

Uztaileko igoeraren ondoren abuztuko jaitsiera dator; finantza-merkatuen errusiar mendian igota jarraitzen dugu.

Argitaratu diren enpresa desberdinen emaitza onek ezin izan dituzte aurreikuspen txarrak eta espero dugun udazken zailari buruz iristen ari zaizkigu ohartarazpenak gainditu.

Nola gaude urte amaieraren aurrean?

Udazkena fronte guztietan zaila dela adierazten duten aurreikuspenak toki guztietatik iristen ari zaizkigun arren, inpaktuak ez dira modu uniformean banatzen aktibo mota guztietan.

Gure inbertsio-horizontea eta gure BGAEan lantzen ditugun dibertsifikazio-irizpideak kontuan hartuta, hau da irailaren hasierako gure inbertsioen banaketa.

Abuztu bukaerako emaitza: -%1,60

Incertidumbre

Después de la subida de julio viene la bajada de agosto; continuamos con la montaña rusa de los mercados financieros.

Los buenos resultados empresariales que se han publicado no han podido con las malas expectativas y las advertencias que llegan, desde casi todos los frentes, sobre el otoño complicado que nos espera.

¿Cómo encaramos el final de año?

A pesar de las previsiones que indican que el otoño se presenta complicado en todos los frentes, los impactos no suelen repartirse de manera uniforme en los distintos tipos de activos.

Teniendo en cuenta que nuestro horizonte de inversión y los criterios de diversificación con los que trabajamos en nuestra EPSV, esta es la situación al comienzo de septiembre.

Resultado a final de agosto: -1,60%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko uztaila – julio 2022

Ekaitzari aurre egin.

Uztaila ere hilabete mugitua izan da, aspaldi ikusten ez ziren interes tasen igoerekin eta errenta aldakorreko nazioarteko merkatuetan nolabaiteko susperraldiarekin.

Horri esker, ekaineko beherakadan atzera egindakoa berreskuratu dugu eta maiatzeko errentagarritasun-mailetara itzuli gara. Hegakortasuna protagonista den urte honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da lasaitasunari eustea eta epe luzean ideiak argi izatea.

Uztaileko itxierako emaitza: -%4,57

Capear el temporal.

Julio también ha sido un mes movidito, con subidas de tipos de las que hacía tiempo que no se veían y con una cierta recuperación en los mercados internacionales de renta variable.

Eso nos ha permitido recuperar la caida de junio y volver a los niveles de rentabilidad de mayo. En un año en el que la volatilidad es protagonista es más importante que nunca mantener la calma y tener las ideas claras en el largo plazo.

Resultado a cierre de julio: -4,57%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko uztaila – julio de 2022

Ekaitzari aurre egin.

Uztaila ere hilabete mugitua izan da, aspaldi ikusten ez ziren interes tasen igoerekin eta errenta aldakorreko nazioarteko merkatuetan nolabaiteko susperraldiarekin.

Horri esker, lehen seihilekoan galdutakoaren zati handi bat berreskuratu dugu, eta BGAE askok inbidiatutako errentagarritasun-mailan kokatu gara.

Espero dezagun susperraldia sendotuz joatea.

Uztaileko itxierako emaitza: -%1,02

Capear el temporal.

Julio también ha sido un mes movidito, con subidas de tipos de las que hacía tiempo que no se veían y con una cierta recuperación en los mercados internacionales de renta variable.

Eso nos ha permitido recuperar parte del terreno perdido en el primer semestre y situarnos en un nivel de rentabilidad envidiado por muchas EPSV.

Esperemos ir consolidando la recuperación.

Resultado a cierre de julio: -1,02%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko ekaina – junio 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario