Lanaur BAT: 2022ko iraila – septiembre 2022

Urteko minimoak.

Merkatuetan atzeraldi ekonomikoarekiko beldurrak jarraitzen du, hileko azken astea bereziki zorigaiztokoa izan da, %3 inguruko beherakadekin Amerikako burtsetan, interes-tasek gora egiten jarraitzen duten bitartean.

Uste dugu gure BGAEaren estrategia egokia dela, jaitsiera arintzea lortuz, gure inguruko inbertsio-ibilgailuen artean baxuenen artean egonik.

Iraila amaierako errentabarritasuna: -%2,69

Mínimos del año.

Continúa el miedo a la recesión económica en los mercados, la última semana del mes ha sido especialmente desastrosa con caídas cercanas al 3% en las bolsas americanas, mientras que los tipos de interés siguen escalando.

Creemos que la estrategia de nuestra EPSV es la adecuada habiendo logrado amortiguar las caidas, que están entre las más bajas de los vehículos de inversión de nuestro entorno.

Rentabilidad a final de septiembre: -2,69%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko abuztua – agosto 2022

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko abuztua – agosto 2022

Ziurgabetasuna

Uztaileko igoeraren ondoren abuztuko jaitsiera dator; finantza-merkatuen errusiar mendian igota jarraitzen dugu.

Argitaratu diren enpresa desberdinen emaitza onek ezin izan dituzte aurreikuspen txarrak eta espero dugun udazken zailari buruz iristen ari zaizkigu ohartarazpenak gainditu.

Nola gaude urte amaieraren aurrean?

Udazkena fronte guztietan zaila dela adierazten duten aurreikuspenak toki guztietatik iristen ari zaizkigun arren, inpaktuak ez dira modu uniformean banatzen aktibo mota guztietan.

Gure inbertsio-horizontea eta gure BGAEan lantzen ditugun dibertsifikazio-irizpideak kontuan hartuta, hau da irailaren hasierako gure inbertsioen banaketa.

Abuztu bukaerako emaitza: -%1,60

Incertidumbre

Después de la subida de julio viene la bajada de agosto; continuamos con la montaña rusa de los mercados financieros.

Los buenos resultados empresariales que se han publicado no han podido con las malas expectativas y las advertencias que llegan, desde casi todos los frentes, sobre el otoño complicado que nos espera.

¿Cómo encaramos el final de año?

A pesar de las previsiones que indican que el otoño se presenta complicado en todos los frentes, los impactos no suelen repartirse de manera uniforme en los distintos tipos de activos.

Teniendo en cuenta que nuestro horizonte de inversión y los criterios de diversificación con los que trabajamos en nuestra EPSV, esta es la situación al comienzo de septiembre.

Resultado a final de agosto: -1,60%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko uztaila – julio 2022

Ekaitzari aurre egin.

Uztaila ere hilabete mugitua izan da, aspaldi ikusten ez ziren interes tasen igoerekin eta errenta aldakorreko nazioarteko merkatuetan nolabaiteko susperraldiarekin.

Horri esker, ekaineko beherakadan atzera egindakoa berreskuratu dugu eta maiatzeko errentagarritasun-mailetara itzuli gara. Hegakortasuna protagonista den urte honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da lasaitasunari eustea eta epe luzean ideiak argi izatea.

Uztaileko itxierako emaitza: -%4,57

Capear el temporal.

Julio también ha sido un mes movidito, con subidas de tipos de las que hacía tiempo que no se veían y con una cierta recuperación en los mercados internacionales de renta variable.

Eso nos ha permitido recuperar la caida de junio y volver a los niveles de rentabilidad de mayo. En un año en el que la volatilidad es protagonista es más importante que nunca mantener la calma y tener las ideas claras en el largo plazo.

Resultado a cierre de julio: -4,57%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko uztaila – julio de 2022

Ekaitzari aurre egin.

Uztaila ere hilabete mugitua izan da, aspaldi ikusten ez ziren interes tasen igoerekin eta errenta aldakorreko nazioarteko merkatuetan nolabaiteko susperraldiarekin.

Horri esker, lehen seihilekoan galdutakoaren zati handi bat berreskuratu dugu, eta BGAE askok inbidiatutako errentagarritasun-mailan kokatu gara.

Espero dezagun susperraldia sendotuz joatea.

Uztaileko itxierako emaitza: -%1,02

Capear el temporal.

Julio también ha sido un mes movidito, con subidas de tipos de las que hacía tiempo que no se veían y con una cierta recuperación en los mercados internacionales de renta variable.

Eso nos ha permitido recuperar parte del terreno perdido en el primer semestre y situarnos en un nivel de rentabilidad envidiado por muchas EPSV.

Esperemos ir consolidando la recuperación.

Resultado a cierre de julio: -1,02%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko ekaina – junio 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko ekaina – junio 2022

Falta zitzaiguna…

Joan den hilean burtsen lurreratze leunaz hitz egin genuen, baina hilabete honetan merkatuak pikutara joan dira.

Burtsek behera egin dute eta interes-tasak urteetan ikusi ez ditugun mailetara igo dira. Analistak atzeraldiaz hitz egiten hasi dira, eta udazken mugitua izango dugula. Gogor heldu beharko dugu ekaitzari aurre egiteko.

Uda ona pasa!

Ekaineko itxierako emaitza: -%2,37

Y parió la abuela…

El mes pasado hablábamos de aterrizaje suave de las bolsas, bien, este mes se han ido todos los mercados a…. 

Las bolsas han caido y los tipos de interés suben a niveles que no hemos visto en años. Los analistas empiezan a hablar de recesión y de que vamos a tener un otoño movidito. Tendremos que agarrarnos fuerte para pasar la tormenta.

¡A pasar buen verano!

Resultado a cierre de junio: -2,37%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko maiatza – mayo 2022

Euskaraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario

Lanaur BAT: 2022ko maiatza – mayo 2022

Zorua?

Burtsek lur-hartze leuna izan dute maiatzean, eta IBEXak bigarren hilabetez jarraian errentagarritasun positiboa izan du, nahiz eta aurten irabaziak izan dituen Europako indize bakarra izan.

Erakunde instituzional guztiak 2022-2024 aldirako hazkunde-aurreikuspenak beherantz berrikusten ari dira eta interes-tasei dagokienez, banku zentralek igoerekin jarraitzea aurreikusten da.

Maiatzeko itxierako emaitza: -%1,34

¿Suelo?

Las bolsas han aterrizado suavemente durante el mes de mayo y el IBEX se apunta su segundo mes consecutivo en positivo aunque es el único índice europeo con ganancias este año. 

Todos los organismos institucionales están revisando a la baja las perspectivas de crecimiento para el periodo 2022-2024. Respecto a los tipos de interés, la previsión es que continúen las subidas por parte de los bancos centrales.

Resultado a cierre de mayo: -1,34%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur BAT | Deja un comentario

Lanaur HIRU: 2022ko apirila – abril 2022

Euskeraz – sakatu irudia
Castellano – click en la imagen
Publicado en BGAE-EPSV LANAUR, Lanaur HIRU | Deja un comentario