Lanaur

[más abajo en castellano]

Erabaki egokiak hartzeko informazio egokia edukitzea nahitaezkoa denez, hilabetero errentagarritasun buletin bat argitaratzen dugu eta hiruhilabetero txosten zabalago bat, gaurkotasunak hala eskatzen duenean albiste bereziak ere bai.

La información es vital para poder tomar buenas decisiones, por ello elaboramos boletines mensuales de rentabilidad e informes trimestrales más amplios, así como seguimientos puntuales cuando la actualidad lo precisa.