Vital IV EPSV

Erabaki egokiak hartzeko informazio egokia edukitzea nahitaezkoa denez, hilabetero errentagarritasun buletin bat argitaratzen dugu eta txosten zabalago bat gaurkotasunak hala eskatzen duenean.

La información es vital para poder tomar buenas decisiones, por ello elaboramos boletines mensuales de rentabilidad e informes  más amplios cuando la actualidad lo precisa.